BuurtLAB ontwikkelt concepten op basis van de input van burgers. Het is luisteren, bedenken, organiseren en uitvoeren. Dat doen we volgens het net-niet-in10stappen-plan: UT KEN OOK ANDERS. Dat is onze aanpak. Die staat vast, maar de uitkomst is iedere keer anders.

Dat leverde in de afgelopen jaren (vanaf 2007) mooie dingen op: Ravottuh, FC Zylyn, Groentuh, Blikgroentuh, Hoog Koeture, Smakelijke Moestuinen, Sportcampus Crooswijk.

Wanneer het concept is uitgewerkt en er budget is gevonden, zetten we de schouders eronder.

VAN BEGIN TOT EIND

100%

DAT IS HARD NODIG

 

POP UP ADVENTURE PLAYGROUND

BuurtLAB gaat wekelijks op pad RAVOTTUH POP UP PLAYGROUND KAR:  een elektrische kar vol geladen met materialen (loose parts, gereedschappen etc.). Op een groen plek bouwen de playground op en komen kinderen (vooral vrij) spelen en ravotten.


GROENTUH

Groentuh is een 2-jarig programma voor het basisonderwijs, waarbij het leren kweken en eten van verse groente centraal staat. Door een deel van het schoolplein (max. 100m2) te ‘vergroenten’ met moestuinen, natuurlijke elementen en het planten van (eetbaar) groen wordt een compacte, aantrekkelijke plek gerealiseerd waar getuinierd, gespeeld en geleerd wordt. 


SMAKELIJKE MOESTUINEN

Smakelijke Moestuinen is een breed opgezet voedings- en leefstijl (3-jarig) interventieprogramma gericht op kinderen van 1 tot 4 jaar in kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. Op het kinderdagverblijf kweken de pedagogisch medewerkers, samen met de kinderen, 16 soorten groenten in de moestuin. Klik hier voor meer info.

 


RAVOTTUH

Ravottuh geeft kinderen letterlijk en figuurlijk de ruimte om te spelen en te leren in de natuur bij hen in de buurt. Bewoners van jong tot oud zijn betrokken in het gehele proces om te komen tot een succesvolle natuurlijke speelplek: participatie, ontwerp, aanleg, gebruik en beheer. Op diverse locaties voert BuurtLAB het Ravottuh-activiteitenprogramma uit.

 

 

FC ZYLYN

Buurtsportvereniging FC Zylyn biedt het gehele jaar verschillende sporten aan. Met FC Zylyn benutten wij de ruimte en mogelijkheden die de buurt biedt (pleintjes en veldjes). Kinderen maken zo kennis met verschillende sporten en spelen wedstrijden tegen teams uit andere delen van de stad.


SPORTCAMPUS CROOSWIJK

Sportcampus Crooswijk is een initiatief om meer Crooswijkers (en andere Rotterdammers) lekker in beweging te krijgen op het multi-sport-complex Schuttersveld. Samen met sportaanbieders uit de buurt is een passend sport- en beweegaanbod opgezet dat aansluit op de vraag en behoefte van de, vooral jongere, gebruikers.

 


OPLEIDING LSR

BuurtLAB leidt buurtbewoners op door middel van de opleiding LSR, Leider Sportieve Recreatie. In deze opleiding leren zij (bron: NSA) op een verantwoorde, eigentijdse en stimulerende wijze leiding te geven aan recreatieve sporters. Centraal staan pedagogische, didactische en organisatorische vaardigheden. Deelnemers die slagen ontvangen een erkend diploma.


GROENE SCHOOLPLEINEN

BuurtLAB stimuleert scholen en kinderopvang hun directe buitenruimte te vergroenen. Schoolpleinen worden zo groene speel-, leer- en ontmoetingsplekken waarvan zowel in als na schooltijd gebruik kan worden gemaakt. We ondersteunen scholen in het gehele proces: zoeken van financiering, participatie, ontwerp, realisatie, beheer en gebruik.

 

 

 

ONTWIKKELINGEN EN NIEUWS
WAAR ZIJN WIJ MEE BEZIG?
IDEEEN EN PLANNEN

 

VERHALEN EN BLOGS

OVER DE DINGEN DIE WIJ MEEMAKEN

BIJ BUURTLAB

 

Stichting BuurtLAB