RAAD VAN TOEZICHT STICHTING BUURTLAB
Stichting BuurtLAB heeft een Raad van Toezicht. In de statuten is bepaald hoe de Raad van Toezicht functioneert, wie waarvoor bevoegd is en hoe vaak zij (minimaal) bij elkaar komt. In de statuten is opgenomen hoe de verhoudingen liggen ten opzichte van de Raad van Bestuur. Raad van Toezicht en Raad van Bestuur komen minimaal 4 keer per jaar bij elkaar.

De Raad van Toezicht heeft de volgende leden:

Mevrouw C. Olivers (voorzitter)
Mevrouw A. van Rooij (penningmeester)
Mevrouw M. Tonnies (secretaris)
U kunt de Raad van Toezicht bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De leden van de Raad van Toezicht zijn onbezoldigd en ontvangen geen vacatiegelden.

RAAD VAN BESTUUR
De Raad van Bestuur wordt gevormd door:

de heer B. Kleijweg
de heer. E.A. Boele

DOELSTELLING
De Stichting heeft ten doel het bevorderen van leefbaarheid en woonklimaat van stedelijke buurten.

BANK
Rabobank Rotterdam: NL29RABO0137921020

KAMER VAN KOOPHANDEL
41127007
RSIN 006325737

ANBI
Stichting BuurtLAB is een stichting met ANBI-status.

POSTADRES
Postbus 22045
3003 DA
ROTTERDAM

BEZOEKADRES
Crooswijksebocht 10a
3034 NA
ROTTERDAM

MAIL
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

JAARVERSLAGEN
Zie Jaarverslagen.

BuurtLAB is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wat betekent dit?

Om aangewezen te worden als ANBI moet een instelling aan de volgende voorwaarden voldoen (van www.belastingdienst.nl)

 • Een instelling moet zich voor minstens 90% inzetten voor het algemeen belang. Dit noemen we de 90%-eis.
 • De instelling en de mensen die daar rechtstreeks bij betrokken zijn, voldoen aan de integriteitseisen.
 • Een bestuurder of beleidsbepaler mag niet over het vermogen van de instelling beschikken alsof het zijn eigen vermogen is. Er moet sprake zijn van gescheiden vermogen.
 • Een ANBI mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van de instelling. Daarom moet het eigen vermogen beperkt blijven.
 • De beloning voor bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden.
 • Een ANBI moet een actueel beleidsplan hebben.
 • De ANBI heeft een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen.
 • Geld dat na opheffing overblijft, wordt besteed aan een algemeen nuttig doel.
 • Een ANBI heeft bepaalde administratieve verplichtingen.

Een ANBI heeft een aantal belastingvoordelen:

 • Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
 • Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de instelling geen schenkbelasting te betalen.
 • Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Voor meer informatie verwijzen wij naar de website van de belastingdienst.