Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever is het niet toegestaan, informatie, beeldmateriaal en foto's, nieuwsberichten en/of berichtgevingen die verstrekt worden via www.buurtlab.nl op enigerlei wijze te verspreiden.

BuurtLAB besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. BuurtLAB alsmede de aan haar gelieerde ondernemingen, datavendors en toeleveranciers zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen.

TEKSTEN: BuurtLAB
FOTOGRAFIE: Lianne Brenkman, www.liannebrenkman.nl
ILLUSTRATIE: Annemieke Westerink
LOGO & HUISSTIJL: Lijn44 - Paulien Kinket