Raad van Toezicht Stichting BuurtLAB
Stichting BuurtLAB heeft een Raad van Toezicht. In de statuten is bepaald hoe de Raad van Toezicht functioneert, wie waarvoor bevoegd is en hoe vaak zij (minimaal) bij elkaar komt. In de statuten is opgenomen hoe de verhoudingen liggen ten opzichte van de Raad van Bestuur. Raad van Toezicht en Raad van Bestuur komen minimaal 4 keer per jaar bij elkaar.

De Raad van Toezicht heeft de volgende leden:

  • Mevrouw C. Olivers (voorzitter)
  • Mevrouw A. van Rooij (penningmeester)
  • Mevrouw M. Tonnies (secretaris)

U kunt de Raad van Toezicht bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De leden van de Raad van Toezicht zijn onbezoldigd en ontvangen geen vacatiegelden.

Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur wordt gevormd door:

  • de heer B. Kleijweg
  • de heer. E.A. Boele

Doel
De Stichting heeft ten doel het bevorderen van leefbaarheid en woonklimaat van stedelijke buurten.

Bank
Rabobank Rotterdam: NL29RABO0137921020

Kamer van Koophandel
41127007
RSIN 006325737

ANBI
Stichting BuurtLAB is een stichting met ANBI-status.

Postadres
Postbus 22045
3003 DA
ROTTERDAM

Bezoekadres
Crooswijksebocht 10a
3034 NA
ROTTERDAM

Jaarverslagen (inhoudelijk en financieel), beleidsplannen
Zie Jaarverslagen.


Bestuur Stichting Ravottuh
Stichting Ravottuh heeft een Bestuur. In de statuten is bepaald hoe het bestuur functioneert, wie waarvoor bevoegd is en hoe vaak zij (minimaal) bij elkaar komt. In de statuten is opgenomen hoe de verhoudingen liggen.

Raad van Bestuur
Het bestuur van Stichting Ravottuh wordt gevormd door:

  • de heer B. Kleijweg (voorzitter)
  • de heer. E.A. Boele (penningmeester)

U kunt het Bestuurt bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De leden van het Bestuur zijn onbezoldigd en ontvangen geen vacatiegelden.

Doel
De Stichting heeft ten doel het bevorderen van welzijn en welbevinden van mensen door verbetering van hun leefomgeving, zoals het (her)ontwikkelen van (groen) locaties in en rond de stad, waardoor deze een brede sociale functie krijgen, dit in relatie met betrokken bewoners, belanghebbende organisaties en in de omgeving reeds bestaande initiatieven. 

Bank
Triodosbank: NL77TRIO0338622160

Kamer van Koophandel
55719546
RSIN 851832672

ANBI
Stichting Ravottuh is een stichting met ANBI-status.

Postadres
Postbus 22045
3003 DA
ROTTERDAM

Bezoekadres
Crooswijksebocht 10a
3034 NA
ROTTERDAM

Jaarverslagen (inhoudelijk en financieel), beleidsplannen
Zie Jaarverslagen.

BuurtLAB is partner van Roffabriek.

 

Contact

Stichting BuurtLAB
 
Post:
Postbus 22045
3003 DA  
ROTTERDAM
Bezoek:
Crooswijksebocht 10a
3034 NA 
ROTTERDAM 
 
 Concept & Ontwerp