Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever is het niet toegestaan, informatie, beeldmateriaal en foto's, nieuwsberichten en/of berichtgevingen die verstrekt worden via www.buurtlab.nl op enigerlei wijze te verspreiden.
BuurtLAB besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. BuurtLAB alsmede de aan haar gelieerde ondernemingen, datavendors en toeleveranciers zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen.

Teksten website: BuurtLAB
Logo/ huisstijl BuurtLAB: Lijn 44BuurtLAB is partner van Roffabriek.

 

Contact

Stichting BuurtLAB
 
Post:
Postbus 22045
3003 DA  
ROTTERDAM
Bezoek:
Crooswijksebocht 10a
3034 NA 
ROTTERDAM 
 
 Concept & Ontwerp