Gezond eten kun je leren
De Smakelijke Moestuinen heeft als doel kinderen, ouders, pedagogisch medewerkers op peuterspeelzalen en kinderdagverblijven bewust te maken van de waarde van groenten en het belang van een gezond voedingspatroon bij kinderen jonger dan 4 jaar. Door middel van ‘Smakelijke Moestuinen Peuterproef’ raken peuters en hun verzorgers al spelenderwijs bekend met het natuurlijke groeiproces en de voedingswaarde van groenten. Smakelijke Moestuinen draagt ook bij aan meer kennis over gezonde voedingspatronen voor 0-4 jarigen.

Deelnemende organisaties verbinden zich voor een periode van 3 jaar aan de Smakelijke Moestuinen. Bij de start ontvangen zij:

a. Een Toolbox vol educatief materiaal en activiteiten over groente;
b. Een moestuin (squarefootgarden) met 16 vakjes waarin 16 gewassen gekweekt gaan worden;
c. Een Moestuinbox met handige gereedschappen en materialen voor bij de moestuin;
d. Gedurende 3 jaar bij de start van het nieuwe moestuinseizoen een zadenpakket en handig boekje;
e. Ondersteuning: website Smakelijke Moestuinen (www.smakelijkemoestuinen.nl), bezoek moestuinvrouw, digitale nieuwsbrieven etc.;
f. Ondersteuning van ouderavonden over het thema verse groente.

De moestuinen worden gemaakt door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De zadenpakketten worden gemaakt door mensen met een verstandelijke beperking. 

In de steden waar de Smakelijke Moestuinen wordt uitgevoerd, monitort de lokale GGD de aanpak. 

In 2015 doen locaties kinderopvang/peuterspeelzalen uit Rotterdam, Den Haag, Dordrecht, Leiden en Purmerend mee. Komende jaren breiden we uit naar andere JOGGsteden in het land.

BuurtLAB is samen met Nutricia partner van de Smakelijke Moestuinen.