Ravottuh laat kinderen klimmen, klauteren, rollen, springen, slepen, beleven, vies worden, bouwen, voelen, stapelen, wroeten, scharrelen, met water spelen, verbazen op (tijdelijke) terreintjes in de buurt vol natuurlijke speelaanleidingen. Kinderen bouwen aan zelfvertrouwen, bewegen meer, leren omgaan met risico’s en leren spelenderwijs over de natuur. Daar word je groot van en het is nog gezond ook.

Ravottuh is niet zomaar bedacht achter een bureau of computerscherm. De Rotterdammers achter Ravottuh hebben een gezonde dosis praktijkervaring in het werken met kinderen, groen, ontwerpen, mensen erbij betrekken, programmeren en weten wat werkt. De groep bestaat uit ontwerpers, groendocenten, stadspedagogen, conceptontwikkelaars, jeugdwerkers. Samen zetten we de schouders onder de uitdaging om Ravottuh groot te maken en onderschrijven wij het belang van avontuurlijk spelen in het groen. 

Ravottuh maakt steden groener en avontuurlijker voor kinderen van 4 tot 12 jaar. En dat is hard nodig. Kinderen van nu spelen 50% minder buiten in de natuur dan 20 jaar geleden. (bron www.scharrelkids.nl)

Het team van Ravottuh ontwikkelt en draagt zorg voor de uitvoering van avontuurlijke, groene speelterreinen voor kinderen in de stad. Wij koppelen hieraan een 3 jaar durend programma rondom participatie, activiteiten, onderhoud en beheer. Ravottuh voeren wij uit met input en vrijwillige inzet van buurtbewoners. Ons idee is dat kinderen zo natuur dichtbij beleven en een relatie met de natuur opbouwen. Ravottuh levert een bijdrage aan gezonde, sociaalvaardige kinderen en samenhang in buurten.

In 2015 Ravottuh we op terreintjes in Schiebroek (Donkersingel) en Lage Land (Lieven de Keystraat). Onze ambitie is om in de periode 2015-2017 uit te breiden met 2 terreintjes Ravottuh.