BuurtLAB is werkzaam in het sociale domein en ontwikkelt concepten. Met de in5vragen-tool hebben we de mogelijkheid om overal en altijd stakeholders te bevragen naar wat de betekenis is voor hen van onze concepten. Wat levert het op? Wat is de waarde? Wat is de impact? Dat doen we in 5 vragen per stakeholder, waarbij 1 vraag is een open vraag om zo onbedoelde effecten in kaart te kunnen brengen. Het is de kunst om de juiste 5 vragen te formuleren. Vragen die de kern raken. In5vragen 'dwingt' ons zo concreet mogelijk doelen en impact te formuleren.

De applicatie is beschikbaar op de smartphone en geschikt voor diverse platforms zoals Android en IOS. Per concept kunnen we een keuze maken uit invoeren antwoorden op de vragen, invoeren van cijfers of het bekijken van rapportages. Met in5vragen kunnen we continu onderzoeken en de thermometer in onze concepten steken. Wij gaan ervan uit dat de mensen die bij BuurtLAB werken willen leren, zichzelf willen verbeteren, zoeken naar wat wel en niet werkt en verantwoording willen afleggen. Met In5vragen hebben we een tool in handen waarmee we met elkaar (opdrachtgever en nemer) kunnen duiden of iets werkt en in welke mate.