Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever is het niet toegestaan, informatie, beeldmateriaal en foto's, nieuwsberichten en/of berichtgevingen die verstrekt worden via www.buurtlab.nl op enigerlei wijze te verspreiden.

BuurtLAB besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. BuurtLAB alsmede de aan haar gelieerde ondernemingen, datavendors en toeleveranciers zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen.

Teksten website: BuurtLAB
Logo/ huisstijl BuurtLAB: Kink-it
BuurtLABwijzer: Design & Artwork Studio
Logo/ huisstijl Ravottuh: HERO DC
Logo/ huisstijl Proef: HERO DC
Logo Coolzaad: Design & Artwork Studio