In 2016 start BuurtLAB met een nieuwe formule, gericht op het bestrijden van de effecten van armoede bij kinderen van 0-12 jaar: de PopOpClub.

De PopOpClub is een club van ondernemende bewoners die zelf met de effecten van armoede te maken hebben (of gehad), een breed netwerk hebben en hun schouders er onder willen zetten. De bewoners/ouders/leden van de PopOpClub bepalen wat ze wel en wat ze niet doen en met wie (bv. basisschool, CJG, voedselbank, woningcorporatie, gemeente). De POC is een soort 'Living Lab' waar allerlei ideeën in een realistische context worden ontwikkeld en uitgevoerd. Het het POC-overleg worden besluiten genomen over ideeën, financiën en verantwoordelijkheden. De komende drie jaar worden plannen ontwikkeld, acties georganiseerd en de impact in kaart gebracht. BuurtLAB faciliteit de POC en fungeert als soort Haarlemmerolie: netwerken, verbinden, op het juiste moment er energie in steken, beren op de weg wegnemen, ondersteuning zoeken bij aanvrage extra financiering etc.

De PopOpClub wordt financieel en inhoudelijk gesteund door het KansFonds

 

Kansfonds helpt mensen omzien naar de kwetsbaren in onze samenleving, zodat niemand buitengesloten raakt. We steunen kansrijke initiatieven die kwetsbare mensen helpen om hun situatie te doorbreken. En die zijn opgezet door betrokken mensen die iets willen doen voor de ander. Díe initiatieven, zo’n 600 per jaar, versterken we met geld. Dat doen we met giften van betrokken medemensen en door kennis en ervaring te delen. Zo zorgen we met elkaar voor een samenleving waarin plek is voor iedereen.